Rybářský řád

Rybářský řád pro rok 2022

1. K lovu není třeba rybářský lístek.
2. Lov výhradně CHYŤ A PUSŤ !!!.
3. Zákaz vstupu na hráze rybníka bez zakoupené povolenky.
4. Lov je možno provozovat jen ve vyhrazeném prostoru severní a jižní hráze.
5. Počet rybářů maximálně 18, každý rybář může mít bezplatně jako doprovod 1 osobu
6. Ulovené ryby se po změření vracejí ihned do rybníka.

Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy.​

Rybář smí používat nejvýše dvou prutů, na každém z nich jeden návazec s jedním háčkem. Háčky s protihrotem jsou dovoleny do max. velikosti 2cm , tzn.vel. 4 a 6. Rybář je povinen mít u sebe při lovu vyprošťovač háčku, podběrák, podložku pro manipulaci s ulovenou rybou . Rybář je povinen každou ušlechtilou rybu vylovit z vody podběrákem doporučená velikost podběráku 90 cm. Rybář musí mít u sebe rybářskou prodejku a průkaz totožnosti.

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
b) Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku smí být nejvýše jeden návazec.
c) Lov na rybku a přívlač je povolen.
d) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
e) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.
f) Zavážení nástrah loďkou je povoleno.
g) Je zakázáno používat olověných šnůr před olovem a tzv. shock silonu .
h) Je zakázáno používání tzv. srkačky.
ch) Montáž musí být úniková tak, aby při utržení došlo k rozpojení olova od návazce.

Obecné zásady chování při lovu​

Každý rybář, včetně doprovodu se v areálu rybníka pohybuje na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se tak, aby neohrozil své zdraví i zdraví ostatních. Parkování aut v okolí rybníka je možné jen na vlastní riziko (není součásti areálu).

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí.
S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu,násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Majitel povolenky ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních.
Kontrolu těchto zásad bude provádět pověřená osoba. Při porušení těchto zásad bude rybář vykázán z objektu. Při pokusu o krádež ryb nebo velmi hrubém chování bude tato situace řešena prostřednictvím policie.

Poznámka: pro skupinu nejméně šesti rybářů je možno dobu lovu upravit dle požadavku včetně nočního lovu ve vyhrazeném prostoru v době od 22:00 – 6:00 hodin.

Ve Staříči dne 01.01.2022, Suder Vladimír.