SPORTOVNÍ RYBOLOV

VLADIMÍR SUDER

Get Adobe Flash player

rybářský řad ...

Místní rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na rybníku ve Staříči
u rychlostní komunikace Frýdek-Místek - Ostrava.
   

Doba lovu:

duben - květen: pátek 15:00 - 19:00 / sobota - neděle 7:00 - 19:00
červen: pátek 15:00 - 20:00 / sobota - neděle 7:00 - 20:00
červenec - srpen: denně 7:00 – 20:00
září – říjen: pátek 15:00 - 19:00 / sobota - neděle 7:00 - 19:00

K lovu není třeba rybářský lístek.

Lov je možno provozovat jen ve vyhrazeném prostoru severní a jižní hráze.
Počet rybářů maximálně 18, každý rybář může mít bezplatně jako doprovod maximálně 1 osobu.
V roce 2013 na dobu neurčitou zkušební systém lovu CHYŤ A PUSŤ !!!.
Ulovené ryby se po změření vracejí ihned do rybníka.

Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy.

- Rybář smí používat nejvýše dvou prutů, na každém z nich dva návazce. 
- Povinné jsou háčky bez protihrotu. 
- Rybář je povinen u sebe při lovu vyprošťovač háčku, metr, podběrák, podložku pro manipulaci s ulovenou rybou . - Rybář je povinen každou ušlechtilou rybu vylovit z vody podběrákem. 
- Rybář musí mít u sebe rybářskou prodejku a průkaz totožnosti.

Zákaz vstupu na hráze rybníka bez zakoupené povolenky.

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů. 

b) Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku smí být nejvýše jeden návazec. 

c) Lov na rybku a přívlač je povolen. 

d) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu. 

e) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

f) Zavážení nástrah loďkou je povoleno. 

Obecné zásady chování při lovu 
Každý rybář, včetně doprovodu se v areálu rybníka pohybuje na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví ostatních. Parkování aut v okoli rybníka je možné jen na vlastní riziko (není součásti areálu). Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu,násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Majitel povolenky ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních. Kontrolu těchto zásad bude provádět pověřená osoba. Při porušení těchto zásad bude rybář vykázán z objektu. Při pokusu o krádež ryb nebo velmi hrubém chování bude tato situace řešena prostřednictvím policie. 

Poznámka:
pro skupinu nejméně šesti rybářů je možno dobu lovu upravit dle požadavku včetně nočního lovu ve vyhrazeném prostoru v době od 22. 00-6. 00 hodin.